Disclosure: Trinh Xuan Thanh will return to Germany

Just before Trinh Xuan Thanh prepares to appear in court in Vietnam in a new trial on March 8, news of a “Cold War-style kidnapping in Berlin” surfaced in the media in Germany and Slovakia. As far as we know,…
Tô Lâm đang “run” vì lời khai Trịnh Xuân Thanh?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=9iUvfaQE-YY Phải nói rằng, Trịnh Xuân Thanh là cái tên làm cho Tô Lâm vất vả. Cũng nhờ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà Tô Lâm được điểm cộng rất lớn trong con mắt của Nguyễn Phú Trọng.…