Trung Quốc đang dụ dỗ các nước nghèo vào bẫy nợ?

Link Video: https://youtu.be/VhCLf6JXUiU Trung Quốc đối mặt với chỉ trích về hoạt động cho vay với các nước nghèo, bị cáo buộc bỏ rơi họ phải vật lộn để trả nợ và do đó dễ bị ảnh hưởng áp lực…
Khi nào quan hệ Trung – Việt sẽ đi vào ‘rốn’ bão?

Link Video: https://youtu.be/wxpL2wvBvdY Hoạ hay phúc trong bang giao với Trung Hoa “vĩ đại” phải đâu chỉ xuất hiện trong một tháng hay một năm nay. Tác giả Trần Đông A có bài phân tích về mối quan hệ Việt…
“Dây thòng lọng” nguy hơn xe ứ đọng ở biên giới

Link Video: https://youtu.be/td33RWtxaCQ Hơn năm ngàn xe cam nhông chở hoa quả còn ứ đọng trên biên giới Việt – Trung trong mấy tháng qua đã gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Nhưng thiệt hại ấy chưa thấm vào…